Thông báo

 

- Thông báo đăng ký học phần và nộp học phí học kỳ hè năm 2015 Xem chi tiết ... (12/05/2015)

- Thông báo mở lớp học phần trong học kỳ hè năm 2015 Xem chi tiết ... (12/05/2015)

- Thông báo nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, GDQP, GDTC và thực hiện thủ tục để xét tốt nghiệp (đợt xét tốt nghiệp tháng 6/2015) Xem chi tiết ... (12/05/2015)

- Thông báo triển khai học Giáo dục quốc phòng cho HSSV các lớp 14CĐBC1, 14CĐBC2, 14CĐBC3, 14CĐKT, 14CĐTH, 14BC, 14KT và HSSV trả nợ: Xem chi tiết ... (07/04/2015)

- Kết quả học tập HK1 năm học 2014-2015: do ngày 11/02/2015 Phòng Đào tạo mới nhận được kết quả học tập của các lớp nên chưa thể cập nhật kịp thời vào hệ thống quản lý. HSSV các lớp vui lòng xem chi tiết kết quả học tập theo từng khóa, lớp tại mục Thông báo của Phòng Khảo thí (tải file về và giải nén để xem). Phòng Khảo thí cũng đã thông báo lịch thi lại đối với các lớp trung cấp. Lịch thi lại của các lớp cao đẳng 12 sẽ thực hiện khi kết thúc đợt thực tập tại cơ sở. (12/02/2015)

- Kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 (các lớp cao đẳng 12, trung cấp 13 và HSSV các khóa trước thi lại): Xem chi tiết ... (09/02/2015)

 

Lịch thi

 

- Kể từ năm học 2013-2014, học sinh sinh viên các lớp xem lịch thi tại trang web của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục: Xem chi tiết ... (10/12/2013)