Thông báo

 

- Danh sách HSSV nộp đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2015: Xem chi tiết ... Lưu ý: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD sẽ thông báo danh sách phòng thi và lịch thi chi tiết. HSSV xem ở bảng thông báo hoặc trên website.(30/09/2015)

- Tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2015: (đăng ký dự thi đến hết ngày 25/09/2015) Xem chi tiết ... (31/08/2015)

- Sinh viên các lớp cao đẳng 13, 14 vui lòng đăng nhập vào trang web quản lý đào tạo theo tín chỉ, xem kết quả đăng ký học phần và số tiền học phí tương ứng của học kỳ 1, năm học 2015-2016 (Mục Lịch học, chọn học kỳ 1 năm học 2015-2016). Sinh viên có yêu cầu điều chỉnh sai sót hoặc thay đổi đăng ký học phần liên hệ thư ký giáo vụ của Phòng Đào tạo để được hướng dẫn và giải quyết. Hạn chót nộp học phí là 28/8/2015. PĐT sẽ thông báo thời khóa biểu học tập của các lớp chậm nhất là buổi sáng ngày 28/8/2015. Ngày 31/8 bắt đầu học tập học kỳ 1. (18/08/2015)

 

Lịch thi

 

- Kể từ năm học 2013-2014, học sinh sinh viên các lớp xem lịch thi tại trang web của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục: Xem chi tiết ... (10/12/2013)