Thông báo

 

- Thời gian nghỉ hè năm 2014 của học sinh sinh viên: Xem chi tiết ... (30/07/2014)

- Danh sách học sinh lớp 12BC, 12KT chưa được xét tốt nghiệp. Lưu ý: HS xem thông tin ở cột ghi chú và ở cuối mỗi danh sách để biết những yêu cầu cần phải thực hiện: Xem chi tiết ... (23/07/2014)

- Kết quả học tập toàn khóa và xét tốt nghiệp cao đẳng, TCCN (đợt xét TN tháng 7/2014): Xem chi tiết ... (19/07/2014)

 

Lịch thi

 

- Kể từ năm học 2013-2014, học sinh sinh viên các lớp xem lịch thi tại trang web của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục: Xem chi tiết ... (10/12/2013)