Thông báo

 

- Kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2014 (các lớp cao đẳng 11, trung cấp 12 và sinh viên các khóa trước thi lại): Xem chi tiết ... (17/03/2014)

- Thông báo triển khai học Giáo dục quốc phòng cho HSSV các lớp 13CĐBC1, 13CĐBC2, 13CĐBC3, 13CĐKT, 13CĐTH, 13BC, 13KT và HSSV trả nợ: Xem chi tiết ... (13/02/2013)

 

Lịch thi

 

- Kể từ năm học 2013-2014, học sinh sinh viên các lớp xem lịch thi tại trang web của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục: Xem chi tiết ... (10/12/2013)