Thông báo

 

- Kết quả học tập toàn khóa và xét tốt nghiệp cao đẳng, TCCN (đợt xét TN tháng 7/2014): Xem chi tiết ... (19/07/2014)

- Điểm thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2014 đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu, sinh viên cao đẳng 11 và học sinh TCCN 12 vui lòng tra cứu bằng MSSV. Kết quả xét công nhận tốt nghiệp sẽ được thông báo vào buổi sáng ngày 19/7/2014. HSSV đủ điều kiện TN nếu chưa nộp hồ sơ để xét TN đề nghị nộp gấp cho Phòng đào tạo trong ngày 16/7 để kịp xử lý hồ sơ. Trường hợp HSSV đã nộp hồ sơ, nếu chưa đủ điều kiện TN sẽ được bảo lưu hồ sơ cho các đợt xét tiếp theo. (15/07/2014)

- Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2014:

+ Lớp 11CĐBC1

+ Lớp 11CĐBC2

+ Lớp 11CĐBC3

+ Lớp 11CĐKT

+ Lớp 11CĐTH

+ Lớp 12BC

+ Lớp 12KT

+ Sinh viên đăng ký thi lại

+ Danh sách sinh viên 11CĐ và 12 trung cấp được xét (bổ sung) đủ điều kiện dự thi TN

Lưu ý: HSSV đủ điều kiện dự thi TN xem lịch thi và danh sách phòng thi tại trang web của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục: Xem chi tiết ... (30/06/2014)

- Thông báo nộp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học và thực hiện thủ tục để xét tốt nghiệp đối với học sinh TCCN chính quy - Lớp 12BC, 12KT: Xem chi tiết ... (09/05/2014)

- Thông báo nộp chứng chỉ GDQP, GDTC và thực hiện thủ tục để xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy năm 2014 đối với sinh viên cao đẳng 11 và các khóa trước: Xem chi tiết ... (05/05/2014)

- Kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2014 (các lớp cao đẳng 11, trung cấp 12 và sinh viên các khóa trước thi lại): Xem chi tiết ... (17/03/2014)

- Thông báo triển khai học Giáo dục quốc phòng cho HSSV các lớp 13CĐBC1, 13CĐBC2, 13CĐBC3, 13CĐKT, 13CĐTH, 13BC, 13KT và HSSV trả nợ: Xem chi tiết ... (13/02/2013)

 

Lịch thi

 

- Kể từ năm học 2013-2014, học sinh sinh viên các lớp xem lịch thi tại trang web của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục: Xem chi tiết ... (10/12/2013)