Thông báo

 

- Thông báo thay đổi thời điểm tập trung học Giáo dục quốc phòng đối với HSSV các lớp 14CĐBC1, 14CĐBC2, 14CĐBC3, 14CĐKT, 14CĐTH, 14BC, 14KT và HSSV trả nợ: Xem chi tiết ... (27/01/2015)

- Thông báo về việc đăng ký học phần đối với SV các lớp cao đẳng học theo tín chỉ và đăng ký học trả nợ đối với HSSV các lớp học theo niên chế: Xem chi tiết ... (07/01/2015)

- Thông báo triển khai học Giáo dục quốc phòng cho HSSV các lớp 14CĐBC1, 14CĐBC2, 14CĐBC3, 14CĐKT, 14CĐTH, 14BC, 14KT và HSSV trả nợ: Xem chi tiết ... (06/01/2015)

- Thời gian nghỉ tết nguyên đán Ất Mùi - 2015: Xem chi tiết ... (23/12/2014)

- Kết quả thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2014: Xem chi tiết ... (05/11/2014)

Từ ngày 05/11/2014, mời HSSV được công nhận tốt nghiệp đến Phòng Đào tạo nhận bằng tốt nghiệp và bảng KQHT. Lưu ý: HSSV phải mang theo CMND hoặc thẻ SV để xuất trình khi làm thủ tục ký nhận bằng.

- Tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2014: (đăng ký dự thi đến hết ngày 03/10/2014) Xem chi tiết ... (11/09/2014)

- Giảng viên và HSSV các lớp lưu ý ghi lại link dự phòng để xem thời khóa biểu trong trường hợp website của trường không hoạt động: http://115.79.91.182/thoikhoabieu.htm

 

Lịch thi

 

- Kể từ năm học 2013-2014, học sinh sinh viên các lớp xem lịch thi tại trang web của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục: Xem chi tiết ... (10/12/2013)